Barbashyna, K. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Vol 13, no 2, Dec. 2021, pp 49-55, doi:10.15421/353224.