Dubovyk, N. Ліберальна демократія в історичной ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Vol 1, no 6, May 2013, pp 80-83, https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/187.