Dubchak, L. Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Vol 4, no 6, Dec. 2013, pp 37-41, https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/277.