Kozak, T. АНГЛОМОВНИЙ КОЛОРИТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОВНОГО ЛАНДШАФТУ ЛЬВОВА). Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Vol 11, no 2, Dec. 2019, pp 77-82, doi:10.15421/351920.