Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови:
Автори зберігають за собою право на авторство роботи без обмежень та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Для прийняття статті до друку в «Філософія та політологія в контексті сучасної культури», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Завантажити угоду

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • є оригінальним і не є копією будь якої іншої роботи;
 • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Після прийняття рукопису до публікації Автор надає науковому журналу «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»  право на публікацію та розповсюдження рукопису частково або в повному обсязі. Ім'я автора завжди буде включено до публікації рукопису.

Автор безоплатно надає редколегії та засновнику «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»  такі права:

 • ліцензію відтворювати, публікувати, продавати та розповсюджувати копії рукопису, вибірки з рукопису, переклади та інші похідні твори, які базуються на  рукописі, у друкованих виданнях, аудіовізуальних, електронних або будь-яких інших засобах масової інформації, які відомі зараз або будуть розроблені в майбутньому;
 • ліцензію на передрук рукопису для третіх осіб з метою використання фотокопій в навчальному процесі;
 • ліцензію на використання/створення анотацій до рукопису та індексування рукопису;
 • ліцензію щодо відтворення рукопису у друкованому вигляді, мікроформах чи будь-якій комп'ютерній формі, включно з електронними он-лайн базами даних, вторинними видавцями;
 • ліцензію на пересилання рукопису при забезпеченні документообігу.

Ці невиключні права мають повний термін дії авторських прав, а також усіх їх продовжень та розширень.

Автор зберігає за собою наступні права:

 • використовувати матеріали статті (повністю або частково) у своїй викладацькій діяльності;
 • включати матеріали статті (повністю або частково) до власної дисертації;
 • використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
 • публікувати рукопис або дозволяти його публікацію як частину будь-якої книги, яку автор може написати;
 • дозволяти передрук рукопису третім особам для використання фотокопій в навчальному процесі;
 • розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на: персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо); web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями); некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

Автор (и) також погоджується належно зазначати «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» як першоджерело публікації.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» є обов’язковим.