Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Oles Honchar Dnipro National University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій: CrossRef.

Статус в Україні

Видання «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»» офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною і зарубіжною сферами розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - Серія КВ № 23204-13044ПР від 19.02.2018 (копія свідоцтва).

Видання «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»» включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт: з філософських наук (затверджено наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. (зі змінами від 24.05.2018 №527).

Бази даних наукової інформації

                                       

 

                                                                          ERIH PLUS

Український індекс наукового цитування - Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України