№ 8 (2014)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Модель спільного співіснування цивілізацій: компаративний підхід до практики Сходу і Заходу. PDF (Russian) PDF (English)
R. Aslanova 3-7
Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем PDF PDF (English)
V. Baranivskiy 7-11
Діалектика в оцінюванні персоналу організації PDF PDF (English)
Yu. Bekh, O. Gordienko 11-16
Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди PDF PDF (English)
S. Betz 16-20
Становище людини у споживацькому суспільстві. PDF (Russian) PDF (English)
A. Buchin 20-24
Католицька церква про війну, мир і загальне благо PDF PDF (English)
O. Volinets 24-27
Комунікативна раціональність і контекстуальність аргументації PDF PDF (English)
K. Dmytrenko 28-33
Феноменологична редукція – когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека PDF PDF (English)
A. Dondiuk 33-36
Капіталізм в сучасному суспільстві. PDF (Russian) PDF (English)
O. Zakharchuk, O. Yarosh 36-40
Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського PDF PDF (English)
O. Zaharchuk, O. Yarosh 40-42
Спорт як маніфестація «тілесного об- разу світу». PDF (Russian) PDF (English)
M. Ibragimov 42-47
Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості PDF PDF (English)
V. Kaluga 47-51
Соціокультурний потенціал сучасно- го російського регіону: досвід теоретичного та емпіричного дослідження. PDF (Russian) PDF (English)
E. Kargapolova 51-60
Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства PDF PDF (English)
I. Kobzar 60-64
Злочин і злочинець у культурних рефлексіях детективного жанру PDF PDF (English)
G. Krapivnyk 64-68
Пiдходи до визначення поняття інформаційного суспільства PDF PDF (English)
M. Krasikov 68-73
Вселенське православ’я та його український вимір PDF PDF (English)
O. Lysenko 73-76
Соціально-філософська концепція Еріха Фромма PDF PDF (English)
I. Matvienko 77-80
Екзистенціал страху в посмодерністську епоху PDF PDF (English)
V. Melnik 80-83
Страх в онтологічному вимірі PDF PDF (English)
M. Movchan 83-87
Особистість в світі інформації: філософсько- соціальний аспект розвитку вищої освіти PDF PDF (English)
V. Mudrak 88-91
Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі PDF PDF (English)
A. Pasichnik 91-95
Форми прояву антикультового руху. PDF (Russian) PDF (English)
O. Pashkovskyi 95-99
Соціологія логіки: поняття й епістемологічні рамки. PDF (Russian) PDF (English)
K. Rayhert 99-103
Форми і сфери прояву соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами PDF PDF (English)
V. Roienko 103-107
Конфлікт як соціально- психологічний феномен: спроба философського осмислення його сутності PDF PDF (English)
V. Romadykina 107-111
Соціально-філософська рефлексія феномену споживання PDF PDF (English)
E. Serdyuk 111-114
Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса PDF PDF (English)
P. Sobolievskyi 115-119
Християнська наука: суспільно-духовні витоки, особливості віровчення PDF PDF (English)
O. Sokolovskiy 119-123
Віра як об’єкт філософського дискурсу PDF PDF (English)
I. Solomaha 123-127
Перспективи подолання антропологічної кризи: постнекласичний підхід PDF PDF (English)
L. Telizhenko 127-132
Концепт «глобалізація» у контексті національних і регіональних культур: Слобожанщина в глобалізованому світі PDF PDF (English)
O. Tytar 132-136
Соціальне вчення св. Августина – вартості земного порозуміння й шляхи до ідеальної спільності PDF PDF (English)
O. Turenko 136-140
Приватність як самостійна проблема та предмет наукового аналізу PDF (Russian) PDF (English)
H. Khodus 140-143
Колиба нової духовності або «Бермудський трикутник»? PDF (Russian) PDF (English)
A. Сhaplygin, E. Suk 143-147
Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури PDF PDF (English)
S. Yankovsky 147-151
Хронополітичний підхід до процесів політичної модернізації як новий аналітичний метод. PDF (Russian) PDF (English)
E. Aslanov 152-157
«М’яка сила» Китаю як інструмент формування нового міжнародного порядку PDF PDF (English)
O. Bilokon’ 157-159
Соціально-політичні паралелі тюркського та перського суспільства PDF PDF (English)
N. Bilokopytova 160-163
Проблема Гібралтару в іспано-британських відносинах та шляхи її врегулювання PDF PDF (English)
R.-M. Blazhyyevska 163-167
Війна як засіб формування ідентичності PDF PDF (English)
O. Vasylchenko 167-171
Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії PDF PDF (English)
O. Vinnychuk 171-174
Політичні наслідки громадянських війн: проблеми класифікації PDF PDF (English)
S. Vovk 175-178
Болгарська діаспора у зовнішній політиці Республіки Болгарія (1992- 2013 рр.) PDF PDF (English)
B. Grushetsky 179-184
Принципи лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.П. Лисяка-Рудницького PDF PDF (English)
V. Datzenko 184-188
Термінологічна невизначенність практики плейсбрендингу в політичному вимірі PDF PDF (English)
R. Dziuba 188-192
Основні риси сучасної стратегічної політики США на пострадянському просторі: геополітичний аспект PDF PDF (English)
R. Eminov 192-195
Інституціоналізація міжнародного співробітництва в рамках геополітичного проекту циркумполярної цивілізації. PDF (Russian) PDF (English)
I. Zhuvaka 196-200
Політичний ритуал як механізм втілення політичної міфотворчості PDF PDF (English)
O. Zaslavs’ka 201-204
Політична участь як об’єкт політико-правового дослідження PDF PDF (English)
A. Kavylin 204-208
Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського «перонізму» PDF PDF (English) PDF (English)
I. Kiyanka 208-211
Теорія лінгвістичного імперіалізму як рекція на глобальне поширення англійської мови PDF PDF (English)
T. Kozak 211-216
Добробут нації - ключовий елемент сталого розвитку PDF PDF (English)
V. Kozma 216-219
Геополітичний статус сучасної Росії: політико-економічний аспект PDF PDF (English)
O. Kondratenko 219-224
Політична толерантність в Україні у відносинах системи «суспільство-влада» PDF PDF (English)
A. Korolevska 224-227
Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору PDF PDF (English)
Ya. Kosyak 227-230
Естетика політичних теорії західноєвропейського Середньовіччя PDF PDF (English)
Yе. Laniuk 230-235
Громадянське суспільство в Україні: етнополітичний аспект PDF PDF (English)
R. Lendjel 235-239
Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів PDF PDF (English)
D. Likarchuk 239-243
Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської четвірки PDF PDF (English)
M. Lopata 243-246
Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу PDF PDF (English)
Kh. Mashura 246-252
Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС PDF PDF (English)
G. Pujo 252-256
Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій PDF PDF (English)
L. Ryzenkova 256-259
Феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах PDF PDF (English)
S. Semchyshyn 260-263
Взаємовідносини Україна - ЄС: у пошуках ідеальної моделі співпраці PDF PDF (English)
O. Sokur 264-267
Локальні політичні партії в Україні PDF PDF (English)
O. Tit 267-270
Роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі формування модерної системи міжнародних відносин PDF PDF (English)
I. Tsyrfa 270-273
Демократичний політичний процес як чинник структурних змін у системі виконавчої влади в сучасній Україні. PDF (Russian) PDF (English)
I. Tsurkanova 273-276
Глобалізаційний дискурс: основні риси PDF PDF (English)
H. Shcholokova 276-280
Належне врядування як умова формування культури толерантності PDF PDF (English)
V. Khanstantynov 280-282Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.