Том 1, № 1 (2011)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.

Зміст

Статті

Змінений стан міфу і свідомості в діахронічній концепції К. Леві-Строса PDF
V. Okorokov 3-10
Національна самобутність і ринковий раціоналізм PDF (Russian)
M. Buzsky 10-16
А. Коні про феномен суїциду правознавчий та філософський аспекти PDF
O. Osetrova 17-22
М. М. Бахтін про роль діалогізму PDF (Russian)
L. Avrahova 22-26
Рубежі формування екологічної освіти як філософського знання PDF
N. Anackaya 26-33
Феномен духовної порожнечі як прояв деградації особистості у творах М. В. Гоголя PDF
Ya. Andrutska 33-38
Освітній простір та етичні компоненти його формування PDF
L. Afanasjeva, I. Bukreeva 38-46
Концепція ментальності як результат міждисциплінарного синтезу PDF (Russian)
E. Bashkeeva 47-50
Сучасні технології і техноетика PDF
M. Bailin 50-56
Соціально-філософські та філософсько-освітні аспекти становлення суб'єкту історичної творчості PDF
O. Belevsky 56-64
Повернення до традицій як спосіб подолання кризового стану у вітчизняній системі освіти PDF
T. Borisova 64-69
Дидактичний потенціал мережної освіти PDF
S. Ganaba 69-74
Феномен «деліберативної політики» у системі поглядів Ю. Габермаса PDF
J. Herman 74-78
Індивідуальне, психологічне, національне та націоналістичне в філософії Дмитра Донцова PDF
I. Gluschenko 78-84
Ratio і діалог у античності як витоки комунікативного розуму PDF (Russian)
N. Golubchikova 85-89
Феномени відчуження та самотності сучасної людини PDF
V. Gritsenko 89-93
Діалог соціально-прийнятого та ірраціонального відповідно до концепції М. Фуко PDF
V. Gunchenko 93-100
Антична міфологія як першоджерело становлення метафізики людини Ніцше PDF
R. Dankanich 101-107
Етика ненасильства в умовах гуманістичного сприйняття світу PDF (Russian)
M. Dzubenko 107-111
Соціальна пам'ять як засіб самоідентифікації спільнот PDF
G. Dyakovskaya 112-119
Основні методологічні підходи до дослідження соціокультурних систем регіонів PDF (Russian)
J. Yemelyanova 119-127
Потворне в дзеркалі європейської естетики: дві основні традиції PDF (Russian)
J. Eremenko 127-137
Мислення як філософія життя PDF (Russian)
O. Zaets 137-144
Проблема свободи в філософії Е. Фромма PDF (Russian)
M. Zaitseva 144-148
Екзистенційний гуманізм А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера PDF (Russian)
V. Zakrevskij 148-157
Інтерпретація історії філософії Джоном Дьюї PDF (Russian)
D. Ivanchenko 157-163
Проблема аналізу естетики Фрідріха Ніцше PDF
S. Kaltyshev 163-172
Освіта як соціокультурна детермінанта поведінки людини PDF
L. Karpetc 173-181
Сподівання і сповідання у контексті віри PDF
S. Kiselyca 181-187
Дисциплінарний статус і освіта PDF (Russian)
A. Kovalchuk 187-192
Проблема управління суспільством в античній філософії PDF
O. Kovnerov 192-200
Проблема справедливості: персоналії і погляди філософів від античності до сучасності PDF (Russian)
A. Kovnerov 200-206
Про інтерпретації категорії сексуальності PDF (Russian)
I. Kolieva 206-212
Особливості адаптації учнів-сиріт до навчання у професійно-технічних навчальних закладах PDF (Russian)
L. Krimchak 212-218
Сьюзен Лангер про символ як основу пізнання PDF (Russian)
L. Krishevskaja 219-225
Філософська рефлексія принципів дидактики В. В. Розанова PDF (Russian)
E. Kuzmenko 225-230
Філософське дослідження феномена плацебо PDF (Russian)
A. Kulik 230-237
Гуманістика і технознавство: новий вимір буття PDF
K. Kutsyk 236-239
Проблема істини: чи існує вона? PDF (Russian)
A. Lebed 240-245
Ірраціональне пізнання у творчості Івана Вишенського PDF
T. Lysokolenko 245-250
«Турбота про себе» як парадигма філософської освіти PDF
L. Masur 251-258
Соціальні інтеракції homo virtualis PDF
S. Mariyko 258-263
Проблема структури ціннісних орієнтацій в роботах Н Гартмана PDF (Russian)
I. Mechkov 263-268
Куррікулум як соціально-правова норма з погляду філософії освіти PDF (Russian)
A. Mykulinska 268-277
Філософські підвалини синергетики освіти PDF
A. Mirosthnichenko 277-283Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.