Том 2, № 1 (2011)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.

Зміст

Статті

Філософський зміст даоської містичної практики досягнення безсмертя PDF
L. Mozghovyi 3-11
Екзегетичний метод Августина Аврелія: перехід від слова до знаку PDF (Russian)
A. Mischenko 11-18
Самоствердження як цінність спортивного туризму PDF
S. Nekrasov 18-22
Соціокультурний вимір науки: генетико-історичний аспект PDF (Russian)
D. Pavlov 22-26
Форми неправа у філософії Гегеля PDF
T. Pavlova 26-32
Розвиток комунікативної культури особистості в освітньому процесі PDF (Russian)
O. Parhomenko 32-38
Гендерна проблематика лідерства в сім'ї: філософсько-економічний аспект PDF (Russian)
O. Petinova, A. Orel 38-46
Самоактуалізація особистості як ключова потреба людини PDF
L. Pigolenko 46-51
Стратегії опанування людиною склдних життєвих ситуацій PDF
L. Pirog 51-56
Бердяєв про феномен самогубства PDF (Russian)
J. Pisna 56-61
Феномен дива у «Києво-печерському патерику» PDF
O. Ponomarenko 61-67
Проблема правової освіти в філософії І. О. Ільїна PDF
S. Popad'ina 67-72
Виклик постмодерну: нова історико-філософська методологія? PDF
A. Popov 72-76
Освітні фактори формування ідентичності PDF
M. Pravdina 76-83
Йога Махаріші Патанджалі: історико-культурний, духовно-практичний і метафізичний аспекти PDF (Russian)
R. Rainska 83-89
«Родовід» культури в палітрі редукціонізму: редукціонізм versus історизм PDF (Russian)
T. Ragozina 89-96
Диявол як хаос і диявол як абсолют зла у творчості М. Бердяєва PDF (Russian)
A. Savonova 97-104
Амбівалентність постмодернізму в філософії Ліотара PDF (Russian)
E. Skiba 104-112
Новий порядок денний для університетської освіти: виклики та загрози болонського процесу PDF
I. Sovsun 112-119
«Любофф» та інші симулякри лобові в епоху постмодерну PDF
O. Sokolova 119-124
Вплив економічної кризи на теорії постіндустріалізму і постмодернізму PDF (Russian)
A. Shapoval 124-133
Деякі аспекти реформування методологічних основ системи освіти на моніторинговій основі PDF
L. Schvidun 133-138
Філософія мови в постмодерністських концепціях (М. Фуко та простір дискурсу) PDF
M. Schevchenko 138-144
Концепції жіночої суб'єктивності: постмодерний контекст PDF
H. Cterstuk 144-151
Теоретичні концепції управління інноваційним розвитком національних господарств: практичний аспект застосування PDF
V. Scherbak 151-157
Особливості виникнення і розвитку староіндійської філософії PDF (Russian)
N. Chudro 157-163
Соціально-філософські пріоритети ідеї права PDF
J. Grica 163-172
Глобальна еволюція та онтологія політичного процесу PDF
O. Tokovenko 173-180
Політика і профспілки: взаємодії у вимірі суспільної стабільності PDF
O. Tupitsa 180-188
Італійський досвід вирішення політичних криз PDF
R. Kliuchnyk, V. Krivoschein 188-196
Політико-правове значення судової влади в сучасних формах правління PDF
I. Alekseenko 196-203
Позитивний імідж як інструмент управління розвитком регіону PDF
D. Gorochovsky 203-207
Місце національної ідеї в патріотичному вихованні молоді PDF
A. Kluy 207-213
Політичні партії як об'єкт електорального вибору пенсіонерів: регіональний аспект PDF
L. Michnenko 213-219
Політичний вплив профспілок на трансформацію трудового законодавства і Європейському союзі PDF
M. Mihaychenko 220-227
Основні напрями розвитку професіоналізму освітян у системі післядипломної педагогічної освіти PDF
V. Pashkov 228-234
Фактори трансформації політичного насилля та легітимності його застосування PDF
V. Pashchenko, V. Kravchenko 234-240
Правове регулювання соціального партнерства: позиції політичних сил в сучасній Україні PDF
G. Ribalko 240-247
Мережний вимір громадянського суспільства PDF
V. Sergeev 247-254
Державна політика у сфері національної безпеки: проблеми боротьби з міжнародною злочинністю PDF
V. Slivenko 254-260
Концепції кризи та хаосу в контексті політичного управління PDF
S. Stavchenko 260-267
Споживання політики у контексті партійно-ідеологічної ідентифікації виборців PDF
V. Torjanik 267-276
Держава, громадськість та публічна сфера: шляхи розбудови демократичної взаємодії PDF
A. Tretyak, O. Pilipenko 276-283Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.