№ 2 (2011)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.

Зміст

Статті

Філософія вищої освіти Сергія Гессена PDF (Russian)
G. Aljaev 3-15
Стратегічна мета філософії освіти PDF (Russian)
O. Bazaluk 15-27
Нетрадиційна зв'язок літератури і філософії у творчості М. Гоголя PDF (Russian)
V. Belousova 27-34
Сучасний стан та перспективи порівняльного методу в гуманітарній освіті: компаративний аналіз PDF
S. Berejnaja 35-43
Здоров'я як цінність людини та складова культури: філософсько-освітні аспекти PDF
B. Bratanich, J. Homenko 43-50
Інноваційна спрямованість освіти як проблема філософії PDF (Russian)
S. Buzsky 50-59
Етично-релігійна освіта як основа формування духовно-моральних цінностей PDF (Russian)
I. Bunakova 59-64
Розум і віра в філософії концепції І. Киреєвського PDF (Russian)
V. Vershina 64-70
Предмет, завдання і основні тенденції розвитку сучасної вищої освіти України PDF
V. Viktorov, V. Prihodko 70-81
Влада і «приватне життя» жінок в сучасній науці і культурі PDF (Russian)
T. Vlasova 81-87
Ідея університету PDF (Russian)
I. Vodjanikova 88-93
Медичні наративні практики в біоетиці PDF
L. Gaznjuk, J. Semenova 93-101
Дидактичний потенціал мережної освіти PDF
S. Ganaba 102-106
Сім'я як соціально-природний інститут: тенденції та причини трансформаційних процесів PDF
S. Glazunov 107-112
Трансформація ціннісних орієнтацій українського народу в умовах глобалізації PDF
B. Glotov, J. Pavlun 112-121
Філософія європейської цівілізаційності в доктрині Д. Донцова PDF
S. Gluschenko 122-129
Філософсько-педагогічний проект Пауля Наторпа PDF
I. Gojan 129-139
«Гуманітарна експертиза» в контексті викладання філософсько-антропологічних дисциплін PDF (Russian)
I. Golubovych 139-146
Гендерна антропологія в структурі філософського знання: освітній та науковий виміри PDF
I. Grabovska 146-152
Гуманістична значимість комп'ютерно-освітніх технологій в реабілітації людей з особливими потребами PDF
V. Gur 152-158
Пам'ять як основа теоретичної діяльності та база формування національно-духовного світу PDF
V. Dovbnya 158-167
Семіотичний проект сучасного трансценденталізму в смисловому просторі неевклідової рефлексивності PDF (Russian)
R. Evtuschenko, V. Pronjakin 168-181
Постмодернізм і глобалізація PDF (Russian)
V. Zakrevskij 181-189
Моральні та естетичні цінності в некласичних моделях феноменологічної аксіології PDF
A. Zaluzhna 189-197
Освіта та інформаційна цивілізація PDF (Russian)
A. Kamarali 197-202
Філософські основи управління суспільством в філософії нового часу та просвітництва PDF
O. Kovnerov 202-209
Філософські виміри самоідентифікації людини PDF
O. Kolisnyk 210-218
Математичний структуралізм як науковий підхід ХХ століть і можливість його трансляції в дидактичних процесах PDF (Russian)
V. Kuzmenko 218-228
Хаос и страх PDF (Russian)
A. Kulik 228-233
Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій PDF
S. Kuzepal 233-238
Тематизация трансцендентного в філософії Миколи Бердяєва PDF (Russian)
V. Levchenko 238-243
Тема кохання в релігійно-філософській літературі середньовіччя PDF (Russian)
E. Lucenko 244-249
До антропологічних вимірів трансформацій освіти постмодерну PDF
M. Maksyuta 250-257
Концептуальні основи полісуб'єктної взаємодії у просторі освіти PDF
O. Marchenko 258-267
Стиль поштової листівки і латинського діалогу (про деякі особливості робіт Ж. Дерріда) PDF (Russian)
O. Miroshnikov 268-274
Антропомістичні аспекти метафізики Дао PDF
L. Mozghovyi 274-281
Деякі міркування до експлікації глобальної стратегії освіти у вогонь сучасних цивілізацій PDF (Russian)
D. Muza 281-292
Специфіка філософствування в аспекті освіти PDF (Russian)
I. Mysyk 292-299
Ален Бадью: європейський шлях до істини PDF (Russian)
V. Okorokov 299-308
Ж. Бодріяр: зникнення соціального у постісторії PDF
O. Osetrova 308-313
Проблема спостерігача соціальної реальності: чи можливо іманентне спостереження при створенні мікроуровневих соціальної теорії? PDF (Russian)
V. Palaguta 313-324
Парадигма комунікативної філософії й етичні аспекти сучасної освіти PDF
N. Petruk 325-332
Європейський освітній простір і Україна: досвід взаємодії PDF
L. Prokopenko 332-341
Філософія освіти як галузь знання PDF
M. Romanenko 341-347
Формування екологічної свідомості та екофілософського мислення в системі екологічної освіти PDF
N. Semenjuk 347-355
Ціннісний вимір в системі освітньої парадигми PDF (Russian)
A. Semushkin 355-364
Взаємодія філософського і феміністського дискурсів PDF (Russian)
E. Skiba 364-370
Ціннісне значення нових методологічних підходів до проблем пізнання в теорії А. Маслоу PDF
L. Storizhko 370-376
Концептуально-методологічні засади навчального курсу «Філософська антропологія» PDF
T. Taljko 376-383
Філософія освіти на Слобожанщині (в Харківському регіоні) PDF
O. Tytar 383-392
Основний концепт Миколи Бердяєва в бердяєвській традиції PDF (Russian)
S. Titarenko, N. Cheker 392-401
Еволюційна міждисциплінарна програма дослідження когнітивних систем PDF
O. Tokovenko 401-408
Інтерпретація соціокультурного та цивілізаційного смислів освіти PDF (Russian)
I. Utuzh 408-415
Феноменологія статі PDF
V. Hmil 415-423
Діалог як конституція університету (досвід метафізичного дослідження сутності університету) PDF (Russian)
A. Khudenko 423-430
Самотність як варіація особистісного існування у філософії Ж.-П. Сартра PDF (Russian)
A. Chemshit, A. Mironov 430-437
Комунікативні практики етнонаціональних меншин і феномен білінгвізму PDF (Russian)
I. Kashnikova, L. Chernova 438-448
Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір PDF
J. Shabanova 448-455
Роль і місце пафосу в структурі оповіді PDF (Russian)
S. Shevtsov 455-459
Антропоцентризм як світоглядний принцип: витоки, сутність та соціокультурні наслідки PDF (Russian)
V. Shubin 460-466
Соціальна етика: теорія і практика PDF
T. Shchiritsa 466-473Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.