№ 3 (2012)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.

Зміст

Статті

Методологічний релятивізм у розумінні суспільства та комунікативні процеси обґрунтування етики PDF (Russian)
V. Okorokov 3-12
Нормативно-екзистенціальні основи національного характеру та його роль у забезпеченні цілісності суспільства …. Осетрова О. О. Е. Гроллман: особливості PDF (Russian)
M. Buzsky 12-19
Е. Гроллман: особливості суїцідальної мотивації у молодіжному середовищі PDF
O. Osetrova 19-25
Когнітивні підходи до вивчення стародавніх культур у французькому та українському історичному пізнанні першої третини ХХ ст. PDF
S. Aytov 25-31
Зміна світоглядних уявлень людей про життя та смерть: язичництво і християнство PDF
Ya. Andrutska 31-37
Державні свята і формування національних цінностей PDF
S. Glazunov 37-43
Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини PDF
V. Gritsenko 43-47
Синкретичність світоглядного міфу як особливої світоглядної комунікаційної системи PDF
N. Devjatko 47-55
Особливості психоаналізу як науки PDF
O. Zaets 55-62
Психоаналітичний аспект дослідження феномена агресії PDF (Russian)
M. Zaytseva 62-66
Археологічні дискурси постструктуралістської філософії PDF (Russian)
S. Karpova 66-74
Дуалізм солідарності та справедливості як наслідок соціокультурного плюралізму PDF
A. Kovnerov 74-80
Концепція гуманізму як методологічний принцип освітньої діяльності PDF
S. Kushnikova 80-87
Страх смерті як метафізичний і трансцендентний феномен PDF
V. Melnik 87-93
Модель самореалізації особистості PDF
S. Nekrasov 93-97
Особистість у добу симулякрів (на матеріалах концепції Ж. Бодріяра) PDF
M. Oleshchenko 97-103
Проблема індивідуальної мови у роботах Л. Вітгенштейна 30–40-х рр. PDF (Russian)
I. Pavlenko 103-111
Самогубство: (приховані інтенції особистості до самореалізації PDF (Russian)
Yu. Pisna 111-116
Епістемологічний статус історії PDF (Russian)
V. Sachenko 116-123
Проблема динаміки тендерної ідентичності у сучасному соціально-філософському дискурсі PDF (Russian)
E. Skiba 123-129
До питання дослідження філософських концепцій творчої діяльності у контексті узагальнення даними концепціями основних тенденцій розвитку західноєвропейської культури (соціокультурний контекст) PDF
O. Chumachenko 129-137
Комунікативні практики: основні підходи до вивчення PDF
L. Shabaeva 137-143
Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта як ідейна основа містичного виміру PDF
O. Jarosh 143-149
Про особливості метафізики Аристотеля на шляху до розкриття метафізичних основ PDF (Russian)
D. Shishkin 149-156
Політична картина реальності: еволюційно-епістемологічний підхід PDF
O. Tokovenko 156-162
Соціальні детермінанти політичної діяльності профспілок PDF
O. Tupitsa 162-170
Дослідження евристичного потенціалу неоінституційних підходів щодо інституційних трансформацій в Російській Федерації PDF
O. Baschtanik 170-178
Аналітичний потенціал структурного підходу у дослідженні електоральної поведінки в перехідних суспільствах PDF (Russian)
V. Berezinsky 178-186
Веберівська теорія бюрократії та сучасна політична практика PDF
O. Zabrodina 186-194
Фактори нестабільності політичних інститутів і середовища у транзитивному суспільстві: проблема систематизації PDF
I. Ishchenko 194-200
Роль цінностей у процесах політичної комунікації в умовах перехідного суспільства PDF
A. Kliachyn 200-208
Вітальні фактори та іманентні властивості коаліції зростання в межах політичного простору локальної спільноти PDF
P. Levchuk 208-215
Дослідження українського національно-визвольного руху другої половини XX століття в історичній та політологічній науці PDF
T. Lutchyn 215-222
Типи політичної реклами у практиці пострадянської політичної комунікації: досвід для сучасної України PDF
A. Maschevskaya 222-228
Правлячі політичні партії в умовах кризи системи політичного представництва PDF
D. Medyanyk 228-235
Політична провокація та політичний екстремізмі в теорії і практиці суспільних відносин PDF
B. Petrenko 235-242
Естетичні цінності та естетичні судження в аспекті дослідження політичних відносин PDF
Yu. Polyanska 242-247
Геополітичний напрям осмислення та легітимації поняття «імперія» в політичній думці сучасної Росії PDF
O. Skrebets 247-257
Міф і онтологія наукової методології PDF
A. Stavitskiy 257-264
Публічна сфера політики як структурна основа демократичної відкритості PDF
A. Tretyak 264-271
Політичний компроміс та політичний консенсус: точки зору в сучасній політичній науці PDF
K. Habareva 271-277
Інноваційне політичне управління регіоном: завдання та пріоритети в умовах децентралізації PDF
A. Hmelnikov 277-282
Мережа Інтернет та політична стабільність PDF
G. Chetverik 282-290
Пріоритети політичного рекрутування: ару біжний досвід і проблеми сучасної України PDF
V. Scherbak 290-295
Критерії оцінювання політичної ефективності державної влади PDF
L. Berezinsky 295-303Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.