Том 1, № 1(10) (2016)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Основи сучасних освітніх технологій: нейрофілософія, планетарно-космічна особистість PDF (Russian)
O. Bazaluk 4-14
Проблема ідейних витоків християнського екзистенціалізму С. Кієркеґора та змісту поняття «екзистенціальна філософія» PDF
M. Borevoy 14-20
Криза цінностей та її вплив на культуру. PDF (Russian)
T. Borisova 20-26
Моральнісність в умовах глобалізації PDF (Russian)
N. Volyk 26-33
Інтелектуальний лабіринт палімпсестів Олександра Дубовика PDF
L. Volotko 33-41
Значення аналітичного дискурсу для усвідомлення екзистенціальних категорій PDF (Russian)
O. Gromova 41-48
«Русская идея» та філософсько-релігійні пошуки В. Розанова в контексті сучасності PDF
I. Hrabovskaya, T Talko 48-54
Сучасні дискусії про актуальність знання про людину: «Антропологія померла. Хай живе антропологія!» PDF (Russian)
I. Golubovych, Y. Petrykovska, F. Tykhomyrova 54-57
Пауль Тілліх і Карл Барт: переосмислення теїзму PDF (Russian)
A. Dankanich 58-66
Сутність істини в філософії пізнього М. Гайдеггера PDF
R. Dankanich 66-72
Екзистенціальний та естетичний вимір феномену смерті PDF
Y. Yeremenko 72-80
Модели отчуждения у М. Фуко и Т. Адорно PDF (Russian)
V. Ivanchuk 80-85
Становлення проблемного поля кризи в філософських побудовах Е. Левінаса PDF
S. Karpova 85-92
Поняття структури у Ю. Лотмана і Р. Барта PDF (Russian)
M. Konstantinov 92-98
Перспективи поширення ліберальних цінностей в контексті сучасної вітчизняної культури PDF
O. Korkh 99-104
Представлення свободи в інформаційному суспільстві PDF
M. Krasikov 104-111
Онтология правотворчості Ф. М. Достоєвського і Л. і. Петражицького в контексті глобальних проблем правової антропології PDF (Russian)
V. Kuzmenko 111-118
Зеньковський В. В. про діалектику понять «митець», «мислитель», «філософ» PDF (Russian)
V. Makogonova 119-128
Життя знака та сенсові потоки європейської свідомості в контексті міфологічних трансформацій сучасної культури (символізація міфології К. Леві-Строса) PDF (Russian)
V. Okorokov 128-139
Контексти істини PDF (Russian)
I. Pavlenko 139-145
Основні особливості саморозвитку особистості: філософський аспект PDF
L. Pahuta 145-151
Самоідентифікація суб’єкта в контексті дискурсивних практик як основи владних відносин PDF (Russian)
V. Palaguta 151-163
Самоідентифікація суб’єкта в контексті дискурсивних практик як основи владних відносин PDF (Russian)
V. Palaguta 151-163
Форми саморозкриття «я» в літературній творчості У. Уітмена і становлення персоналістичної філософії США PDF
V. Patsan 163-181
Філософсько-правове дослідження сучасної правотворчості PDF
V. Plavich 181-188
Доказ буття бога в філософії Алвіна Плантінги PDF (Russian)
М. Polisiuk 188-194
Філософія освіти у системі філософського знання PDF
M. Romanenko 193-200
Поняття переживання у Г. С. Саллiвана: фiлософська передiсторiя PDF (Russian)
A. Romanov 200-208
Самотність Василя Розанова PDF
A. Saliy 208-213
Синтетична філософію Лейбніца PDF (Russian)
S. Secundant 213-226
Специфіка інтелектуальної діяльності в умовах NBIC-конвергенції: соціально-філософські аспекти дослідження інституту інтелектуальної власності PDF
O. Stovpets 226-236
Образ «великого інквізитора» Ф. М. Достоєвського у філософії срібного віку PDF
I. Stokalich 236-243
Достоєвський та філософська культура Срібного віку PDF (Russian)
T. Sukhodub 243-250
Універсалізація чи спеціалізація: перманентна проблема вищої освіти PDF
I. Filina 250-256
Головний конфлікт позицій Христа та Великого Інквізитора: свобода та гідність людини чи бухгалтерія суспільних відношень? PDF
E. Chuikova 256-264
Homo culturae: до проблеми самовиживання PDF (Russian)
J. Shabanova 264-271
Співвідношення ідей Еросу і Агапе в російській релігійно-філософській думці PDF (Russian)
A. Shatalovich 271-278
Сучасне прочитання ідеї Г. Лейбніца в контексті проблеми побудови цілісної картини світу Без заголовку (Russian)
I. Shatalovich 279-286
Самотність Василя Розанова PDF
A. Saliy 286-290Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.