Том 2, № 4 (2012)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Роль мови в технологіях управління свідомістю людини та соціальних груп PDF
A. Katalzen 3-8
Малорос як тип «втікача від свободи» PDF
O. Gutsulyak 8-12
Університет як єдиний організм: феномен політехнізму та принцип колективності в освітньому процесі PDF
К. Moskalenko 12-18
Філософський аспект глобального інформаційного суспільства та економіки знань PDF
A. Gladii 18-23
Християнство Волині перед викликами постмодерну PDF
I. Buliha 23-27
Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід PDF
L. Bondazhevska 27-32
Законодавча заборона демонстрації релігійної символіки vs поширення релігійної символіки у моді. Філософський аналіз PDF
D. Dymchak 33-38
Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема PDF
M. Kruglyak 38-43
Інформація як системоорганізуючий фактор прогресу PDF
N. Sanakuev 43-49
Християнський антропологізм Йосифа Сліпого в концепції української філософії першої половини ХХ століття PDF
O. Dychkovs’ka 49-53
Перетворені форми перехідного періоду PDF
A. Shapoval 53-58
Складність як концепт сучасного наукового дискурсу PDF
S. Ganaba 58-64
Концептуальні підходи до співвідношення чуттєвого і раціонального пізнання істини у філософії та науці античності PDF
H. Budz 64-70
Естественнонауные законы и антропологические аспекты техногенной модели цивилизации PDF
B. Ostapenko 71-77
Особливості тлумачення М. О. Лосським містичного раціоналізму PDF
A. Kapustin 78-84
Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання PDF
A. Kostromina 84-89
Історична антропологія і класична вітчизняні концепції філософії культури PDF PDF (Russian)
S. Aytov 89-93
Індуктивний характер критичного мислення PDF
H. Ushchapovska 93-98
Дискурси «іншого» та «інший» як метадискурс: контекст мультикультуралізму PDF
T. Litvin 98-104
Філософсько-антропологічний підхід до духовно-моральному вихованню школярів PDF PDF (Russian)
G. Vedeneeva 104-109
Теорія цивілізацій та утопічна українська політика PDF
Ya. Gnatyuk 110-117
Постмодернізм як дискурсивна парадигма розуміння тілесності PDF
O. Verbytska 117-122
NOMOS vs THESMOS: гостинність у філософії Платона PDF
M. Bud’ko 122-128
Проблема рациональной реконструкции гуманитарного знания PDF
V. Dudenok 128-133
Социокультурный аспект ментальности PDF (Russian)
O. Dolzhenko 133-137
Ж. Бодрийяр о коде, симулякре, симуляции и гиперреальности PDF (Russian)
O. Osetrova 137-140
Два подхода к пониманию симулякра в историко-философском дискурсе PDF (Russian)
M. Oleshchenko 141-144
Теперішнє як найбуттєвіший модус часу PDF
I. Shamsha 144-149
Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії PDF
A. Yakovlev 149-154
Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля PDF
A. Semenova 154-160
Статева диференціація міфологічної свідомості слов’ян PDF
T. Kuptsova 160-165
Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса PDF
D. Snit’ko 165-170
О хронотопической природе современности как форме исторического времени PDF (Russian)
O. Zaporozhchenko 170-178
Категорії «любов до життя» та «пестування життя» в трактаті Ге Хуна «Баопу-цзи»(320 р. до н.е.): теоретико-методологічний аспект осмислення феномену життя PDF
I. Dyachenko 178-184
Риторична логіка Л.Валли PDF
V. Krikun 184-188
Від «суб’єкта» та «суб’єктивності» до «суб’єктності»: термінологічні пошуки PDF
Yu. Kyselyova 189-194
Міжкультурний діалог у постнекласичному розумінні PDF
S. Zhenzhera 194-200
«Археологія знання»: до проблеми становлення філософсько-історичних поглядів М. Фуко PDF
O. Hachko 200-207
Втрата тетичного – симптом чи спосіб здійснюваної редукції? PDF
A. Dondiuk 207-212
Філософські концепції справедливості: особливості інтерпретації PDF
I. Sumchenko 212-218
Гоббс о соотношении естественного и социального в человеке PDF (Russian)
Y. Aghayev 219-222
Витоки та розвиток донецького регіонального міфу PDF
K. Sidorova 222-229
Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини PDF
V. Gritsenko 229-234
Формування емоційної стійкості особистості PDF
O. Kolomiets’ 234-240
Становлення і тенденції розвитку інформаційного суспільства в сучасному культурному просторі PDF
T. Lugutsenko 240-245
До теорії кітчу: шкіц естетичного аналізу PDF
O. Mukha 245-251
Смеховая коммуникация PDF (Russian)
I. Matsyshina 251-257
Світоглядні орієнтири вищої освіти у контексті інформаційної культури особистості PDF
V. Mudrak 257-261
Культурно-історичний аспект онтогенезу пам’яті PDF
I. Muratova 261-267Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.