Том 3, № 4 (2012)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Міркування із реченнями-сповіщеннями пропозиційних установок: шляхи аналізу PDF
I. Aleksiuk 3-9
Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини PDF
V. Gritsenko 9-14
Мережа Інтернет та її вплив на релігійну культуру PDF (Russian)
A. Zvonok 14-19
Гендерні ролі в структурі соціокультурного розвитку суспільства: до проблеми визначення PDF
I. Levchenko 19-23
Вплив філософії Макса Вебера на світову економічну думку PDF
R. Oleksenko 24-28
Актуальні форми соціального захисту дітей в напрямку опіки та піклування PDF
L. Pirog 28-33
Кількісні та якісні аспекти вимірювання в соціальних дослідженнях PDF
Y. Borisova 34-37
Становлення національної системи освіти в умовах глобалізаційних викликів PDF
L. Chupriy 37-42
Афінське новаторство публічної культури (історико-філософський аналіз) PDF (English)
I. Pantelyeyeva 43-47
Детермінанти авітальності в дискурсі суспільства (пост) сучасності PDF
N. Doniy 47-53
Чи можливий паранесуперечливий підхід до неясності? PDF
O. Sharko 53-59
Проблема формування гендерної ідентичності PDF (Russian)
E. Skiba 59-63
Мова тернарного опису як девіантна логіка (за класифікацією С. Хаак) PDF (Russian)
K. Rayhert 63-69
Проблема визначення змісту господарства PDF
I. Kudrya 69-74
Книга як культурний і цивілізаційний феномен PDF
L. Sabo 74-79
Інформаційна культура мережевого простору PDF
T. Sulyatytska 79-84
Економічна культура як складова курикулуму військової освіти PDF
G. Finin 84-90
Культура тотальної інформаційності як система координат сучасності PDF
O. Ivanova 90-95
Модель виховання епохи Київської Русі PDF
A. Zelena 95-100
Історико-філософський екскурс розуміння психологічної активності людини в контексті проектування як випереджаючого відображення і породження майбутнього PDF (Russian)
E. Kochneva 101-106
Банківська система Швейцарії 1936-2012 роки: вибір в бік нових реалій чи традицій? PDF
M. Baginska 107-111
Політичні антитехнології як засіб формування новітніх міфів PDF
V. Bova 111-116
Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики PDF
M. Shulgina 116-121
Чи не є «закон диспаритету» М. Дюверже розетським каменем української партології? PDF (English)
Y. Shveda 122-126
Типологія стратегій виборчих кампаній в електоральній практиці України PDF
L. Shachkovska 126-131
Досвід управління образом держави у зовнішній політиці США PDF
T. Leyno 131-134
Глобальний вимір сучасних кризових процесів PDF
R. Kliuchnyk 134-138
Клієнтелістські та парантелістські відносини як неправові форми взаємин політичної та апаратної бюрократії в сучасній Україні PDF
E. Zabrodina 139-143
Закарпаття: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні PDF
J. Slipetska 143-149
Політична культура Росії в контексті громадської трансформації PDF (Russian)
N. Sirota, A. Demenko 149-154
Ідеї збереження світової гегемонії в геостратегічних концепціях Великої Британії PDF
M. Rusanova 155-159
Освітня політика як соціокультурний феномен PDF (Russian)
E. Rudakova 159-166
Сутність демократичної політичної освіти: соціально-філософський аспект PDF
A. Ruban 166-170
Комплексне моделювання у прогнозуванні та розробка міжнародних сценаріїв PDF
N. Rzhevska 170-175
Пріоритети діяльності інститутів інтелектуального забезпечення політики в Європейському Союзі PDF
Y. Popov 175-179
Естетичні аспекти політичного вибору: філософські та психологічні підходи PDF
V. Polyanska 180-185
«Посланець доброї волі» - Барак Обама як агент сучасної американської культурної дипломатії PDF (English)
Y. Podayenko 185-189
Особливості розвитку інформаційного суспільства та релігійна комунікація: стаття перша PDF
M. Petrushkevych 189-204
Національна консолідація як фундаментальна основа розвитку української політичної нації PDF
H. Lutsyshyn 195-200
Колізії функціонування та інтерпретації демократії: в пошуках причинно-наслідкових зв’язків PDF
T. Lavruk 200-204
Російсько-американські відносини на зламі тисячоліть PDF
O. Kondratenko 204-210
Політика як основа формування концепту Європи PDF
A. Donska 211-216
Русифікація Східної Галичини на початковому етапі Першої світової війни PDF
V. Glizner 217-221
До проблеми вивчення громадянської війни як суспільно- політичного феномену PDF
S. Vovk 221-226
Головні засади європейської політики С. Берлусконі у 2000-х роках PDF
M. Nelin 226-232
Питирим Сорокін про суспільну природу самогубства PDF (Russian)
Y. Pisna 233-237
Особливості формування сприятливого середовища для студентських сімей з позицій концепції сталого розвитку PDF
O. Kozinets, N. Kuzmenko 237-244
Цілісність повсякдення як цілісність людини PDF
L. Telizhenko 245-249Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.