Том 3, № 6 (2013)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Інституцiоналiзація масової освіти у Російській імперії
N. Archebasova 3-8
Соціальне самопочуття студентів ДНУ у дзеркалі соціології. PDF (Russian)
A. Gilyun 8-11
Сучасний вчитель в системі суперечностей PDF (Russian)
A. Stetsenko, A. Kvasova 12-17
Інтенційність у просторі раціо: проблема феноменологічного аналізу PDF
A. Dondiuk 18-22
Філософія проблем моралі в підприємницькій діяльності PDF
R. Oleksenko 22-25
Імпресіонізм у мистецтві Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: світоглядно - естетичний аналіз PDF
S. Plahta 25-29
Образ влади в російській національній свідомості (досвід реконструктивного аналізу PDF (Russian)
R. Homeleva 29-33
Методологічний індивідуалізм Джона Уоткінса і проблеми сучасного історіє писання PDF (Russian)
O. Shvets 33-38
Антропологічне вчення Г. Сковороди PDF
V. Chernyshov 38-42
Проблема людських ресурсів в iсторiї соціально-філософської думки PDF (Russian)
K. Halafova 43-46
Два розуміння особи та можливостi свободи в філософії всеєдності PDF (Russian)
N. Troyno-Funtusova 47-51
Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму PDF
O. Tyha 51-56
Інтерпретація феномену «справедливість» в індійській релігійно-філософській традиції PDF
I. Sumchenko 56-61
Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології PDF
I. Smoulsky 61-65
Характер словесного реконструювання людини та світу PDF
B. Severinchuk, A. Severinchuk 65-69
Репрезентативна та конституююча функції наративу в гуманітарному знанні PDF (Russian)
A. Afanasyev 70-74
Соціальні ризики постіндустріального суспільства як основа історичних трансформацій PDF
O. Bil'ovskyi 74-79
Гостинність як основа морального ідеалу патріархів PDF
M. Bud'ko 79-83
Українська державність, суспільство і простір управління PDF (Russian)
M. Buzsky 84-88
Футурологічний потенціал цивілізаційної концепції А. Тойнбі PDF
V. Voschenko 88-92
Стежкою, що веде на Схід: декілька слів про японські ціннісні орієнтації PDF (Russian)
T. Danylova 93-99
Концепт «вітальність» в історичній проекції PDF
N. Doniy 99-104
Парадигмальні виміри самоорганізації в філософській та науковій думці PDF
A. Levchenko 104-109
Про прагматику мови у текстах Л. Вітгенштейна PDF
T. Lysokolenko 109-114
Соціально-філософський аналіз поняття «самореалізація» PDF
V. Logvynenko 114-119
Відповідальність як основний елемент автентичного життя людини PDF
N. Myasnykova 119-124
Спорт як гранична антропологічна практика: горизонт розмикання людини у спортивному агоні PDF (Russian)
S. Mogileva 124-131
Антропологічно-гуманістична сутність поглядів церковних діячів волині кінця ХІХ – початку ХХ століть PDF
H. Moroz 131-136
Що може дати філософія свідомості політичній філософії? PDF (Russian)
O. Pospelova 136-141
Типи автономії у філософсько- антропологічному аспекті.
A. Pokhil'ko 141-145
Л. фон Берталанфи и параметрическая общая теория систем А. И. Уемова PDF (Russian)
K. Rayhert 145-149
Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах PDF
O. Romanuk 150-154
Приватність і публічність як два регістри людської колективності PDF
L. Osadcha 154-157
Синергетика людини і суспільства: авангардний потенціал. PDF (Russian)
B. Ostapenko 158-163
Свято в бутті людини PDF
V. Pogrebnoy 163-167
Логічні і методологічні аспекти постнекласичної концепції істини в системі інтервальної теорії часу PDF (Russian)
V. Popov 167-172
Transformacja monarchicznej formy rzady w historii Ukrainy: proba analizy filozoficznej PDF
I. Jacyk 172-176Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.