Том 4, № 6 (2013)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Антропологічна природа символізму та феномен духовності у творчості о. П. Флоренського PDF (Russian)
A. Osipov 3-7
Особливості тлумачення В.Г. Короленком категорій «щастя», «мораль», «добро» та «зло» PDF
Y. Blokha 7-12
Багатошаровість контексту естетичного об’єкта у естетичній теорії PDF
O. Mukha 12-16
Жінка як об’єкт гендерних досліджень: філософсько-соціологічні аспекти PDF
L. Levchenko, V. Bova 17-20
Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти PDF
V. Mudrak 20-24
«Освіта в Русі»: методологічний потенціал концепції складності PDF
S. Ganaba 24-29
Свобода як можливість для самовизначення свідомості PDF
I. Savytska 29-33
Неолібералізм в контексті соціально-філософського осмислення (на прикладі фрайбурзької, англійської, паризької шкіл та лібертаріанства) PDF
O. Petinova 33-37
Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля PDF
L. Dubchak 37-41
Телекомунікаційні мережі і трансформація соціальної реальності PDF (Russian)
R. Korchagin 42-44
Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів PDF
S. Vonsovych 45-49
Політичне насилля: теоретичні уявлення і підходи PDF
V. Kravchenko 49-54
Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування PDF
V. Vyshnov 54-58
Геополітичне середовище як фактор імплементації міжнародного режиму санкцій PDF
Yu. Sedliar 58-63
Економічна площина форму- вання азербайджансько-українського партнерства PDF
T. Adigyezalov 64-69
Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів сша у Східній Азії після Другої світової війни PDF
A. Buravkova 69-73
Ризики у сучасних політичних процесах PDF
J. Volobueva 74-78
Політична міфологія як канал формування європейської ідентичності в Україні PDF
O. Onopko 79-83
Політичний та партійний маркетинг: сутність, школи, категоріальний апарат PDF
A. Rudenko 83-88
Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття «виборчі технології» PDF
Yе. Kutsenko 88-92
Політична, управлінська культура як фактори прийняття владних рішень в Україні PDF
N. Podvorna 92-97
Політична, управлінська культура як фактори прийняття владних рішень в Україні PDF
N. Podvorna 92-97
«Порядок денний єс »: до проблеми визначення змісту поняття PDF
A. Shchelokova 97-100
Європейський кластер у неоосманскій доктрині: подвійна ідентичність або збалансована зовнішня політика? PDF (Russian)
A. Dzhilavyan 100-103
Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям PDF
L. Vladychenko 104-108
Політика формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві PDF
M. Ielnikova 109-112
Проблеми глобального громадянського суспільства в розрізі комунікативної та мережевої парадигм PDF
K. Grechko 112-116
Розвиток альтернативної енергетики фрн в контексті російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері PDF
O. Gnyp 117-121
Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект PDF
S. Vonsovych 122-125
Соцієтальні сенси гармонізації локального простору PDF
P. Levchuk 126-129
Співробітництво України з країнами Центральної Азії в сфері культури: особливості та перспективи PDF
N. Mykytchuk 129-132Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.