№ 7 (2014)

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Розглядає актуальні проблеми філософії та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

Влада і суспільна свідомість: маніпулятивні можливості демократії PDF (Russian) PDF (English)
L. Abyzova 3-8
Когнітивна парадигма синергетики та пізнавальні підходи історичної антропології PDF PDF (English)
S. Aytov 8-11
Онтологічні засади культури в контексті трансцендентального коституювання буття. PDF (Russian) PDF (English)
O. Andreeva 11-17
Страх як екзистенційна основа філософських поглядів мислителів епохи Київської Русі PDF PDF (English)
Y. Andrutska 17-21
Пояснення в гуманітаристиці: суб’єктивність, наративність, науковість PDF PDF (English)
A. Afanasyev 21-26
Сучасний танець та місце традиційної танцювальної символіки в українській хореографії PDF PDF (English)
Y. Basych 26-31
Критичні роздуми про українську гуманітарну освіту в умовах глобалізації. PDF (Russian) PDF (English)
M. Borevoy 31-34
Привілеї в системі соціальної нерівності: етико-філософський та правовий аспекти PDF (Russian) PDF (English)
Yu. Borisova 35-40
Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї «минуле - теперішнє - майбутнє» В.Вернадського PDF PDF (English)
V. Bugaev 41-44
Антропологічні засади соціальної доктрини католицизму PDF PDF (English)
O. Volinets 45-49
Філософія впливу кіберпростору на психологічні властивості сучасних суспільств PDF PDF (English)
A. Gladii 49-54
Самотність як територія ризику суспільного життя людини PDF PDF (English)
N. Doniy 55-60
Істина в еволюційній епістемології: триєдиний підхід до проблеми аналізу та інтерпретації. PDF (Russian) PDF (English)
S. Drogunov 60-70
Філософська концептуалізація систем освіти Китаю PDF PDF (English)
V. Dubinina 71-75
Віртуальна реальність релігії PDF PDF (English)
N. Zhurba 76-81
Філософсько-світоглядна парадигма в подоланні кризи у теорії фізичної культури і спорту PDF PDF (English)
M. Ibragimov 81-89
Кризове мислення російської релігійної філософії кінця XIX – початку ХХ ст. PDF (Russian) PDF (English)
S. Karpova 89-95
Трансформація конфесійної структури українського суспільства та ризики міжцерковних конфліктів PDF PDF (English)
A. Kobetiak 95-100
Закони діалектики в контексті синергетичної парадигми розвитку PDF PDF (English)
A. Levchenko 101-106
Софіологія Сергія Кримського на тлі української філософії етнокультури PDF PDF (English)
V. Lychkovakh 106-110
Про роль літератури в історії російської філософії (досвід рефлексії вітчизняних мислителів першої половини ХХ сторіччя). PDF (Russian) PDF (English)
V. Makogonova 110-116
Цінності культури в умовах глобалізації PDF PDF (English)
O. Malakhova 116-121
Меланхолія як контроль над емоціями PDF (Russian) PDF (English)
I. Matsyshina 121-126
Відмінності в синтезі західницьких та слов’янофільських ідей в історіософії Ф.Достоєвського та Вол.Соловйова PDF PDF (English)
A. Meleshchuk 126-130
Дискурсивні ігри богів та антропологічні форми йменування. PDF (Russian) PDF (English)
B. Okorokov 130-135
М. О. Бердяєв: екзистенціально-психоаналітичний аспект дослідження феномена самогубства. PDF (Russian) PDF (English)
O. Osetrova 135-139
Сенс життя і самогубство: кореляція понять у російській філософській думці XIX – першої половини XX століть. PDF (Russian) PDF (English)
Yu. Pisna 140-145
Чарльз Вільям Моррис і прагматика логіки. PDF (Russian) PDF (English)
K. Rayhert 145-150
Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки PDF PDF (English)
Kh. Roslavitska 150-155
Свобода самореалізації в умовах інформаційного суспільства PDF PDF (English)
O. Rusul 155-160
Відношення до Іншого у філософії Е.Левінаса: паралелі з духовною традицією іудаїзму PDF PDF (English)
O. Tymo 161-166
Пізнання та цінування природи в контексті екологічної та антропологічної кризи PDF PDF (English)
N. Filyanina 166-171
Проблема раціональності у сучасному суспільстві PDF (Russian) PDF (English)
A. Chechel’nitsky 171-176
Переосмислення католицької концепції шлюбу в контексті аджорнаменто. PDF (Russian) PDF (English)
A. Shatalovich 177-181
Національна безпека як предмет соціально-філософського аналізу PDF PDF (English)
O. Bil'ovskyi 182-186
Внутрішньополітичні ефекти реалізації неоосманської зовнішньої політики Туреччини. PDF (Russian) PDF (English)
A. Dzhilavyan 187-192
Кадрова політика формування органів влади та управління західних областей УРСР на завершальному етапі Другої Світової війни в контексті ефективності політичного функціонування сталінського тоталітарного режиму PDF PDF (English)
O. Dokash 192-198
Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічні складова PDF PDF (English)
I. Ishchenko 198-203
Локальний вимір політичних криз PDF (Russian) PDF (English)
R. Kliuchnyk 203-208
Політика США щодо індіанців у 20-ті - 60-ті рр. ХХ ст. PDF PDF (English)
O. Kozachuk 208-213
Цілі та засоби забезпечення російського «м’якого впливу» на євразійському просторі PDF PDF (English)
O. Kondratenko 213-219
Особливості функціонування неурядових організацій України (на матеріалах дослідження Творчого центру Каунтерпарт) PDF PDF (English)
N. Konon 220-224
Філософські та політологічні проблеми трагічного взаємозв’язку духовної культури та українського революційного марксизму. PDF (Russian) PDF (English)
V. Kuzevanov 225-230
Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996-2013) та Казахстані (1995-2013) PDF PDF (English)
I. Osadchuk 230-238
Громадські рухи як чинник динамізації суспільних трансформацій PDF PDF (English)
O. Pylypenko 238-243
«Європа-фортеця» як різновид європейської імміграційної політики PDF PDF (English)
G. Pujo 243-247
Дотримання політичної коректності як один із засобів прояву толерантності PDF (Russian) PDF (English)
G. Senkevich 248-253
Багатопартійність: Сутність, передумови виникнення та функціональна специфіка PDF (Russian) PDF (English)
A. Tolochko 254-262
Партійно-ідеологічні засади публічної сфери політики: відстоювання позицій чи монологічне навіювання? PDF PDF (English)
A. Tretyak 262-266
Регіональний лобізм як один з демократичних інститутів політичної системи США PDF PDF (English)
I. Vorchakova 267-271
П. Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри PDF PDF (English)
M. Zakirov 271-278
Політична практика в Латинській Америці крізь призму політико-естетичного підходу PDF PDF (English)
V. Polyanska 278-283
Мультиплікатори розвитку громадянського суспільства в Україні PDF PDF (English)
V. Borisova 283-287Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.