Вадим Іванович Палагута

Завідуючий кафедри інженерної педагогіки  в Українському Державному Університеті Науки і Технологій  (УДУНТ), доктор філософських наук з 2010 р, спеціальність - соціальна філософія та філософія історії., професор кафедри філософії з 2011 р., гарант освітньої програми підготовки докторів філософії (Ph.D) зі спеціальності 033 - Філософія, член спеціалізованої вченої ради  Д.08.051.11 при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара із захисту докторських та кандидатських  дисертацій з історії філософії (09.00.05) та соціальної філософії і філософії історії (09.00.03); член спеціалізованої вченої ради Д. 17.051.05 при ДВНЗ «Запорізький національний університет» із захисту докторських та кандидатських  дисертацій з соціальної філософії і філософії історії (09.00.03), член редколегії  фахового українського журналу «Культурологічні дослідження» - м. Запоріжжя  (Категорія Б),   загальна кількість наукових праць 200, у т.ч. монографій 4 ( 1 – одноосібна, 3 – колективних); статі у фахових журналах та збірниках близько 90, у т.ч. 3 статті у Web of Science та Scopus, відмінник освіти МОН України.  
ORCID
Google Scholar 
ResearchGate