Політика щодо плагіату

Академічне видання «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»» приймає до публікації матеріали тільки з оригінальними результатами наукових досліджень, тобто, рукописи статей, що не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Для виявлення текстових запозичень в поданих рукописах редакційна колегія видання «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»» користується програмним забезпеченням: Unichek, Detector Plagiarist, Antiplagiat. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, редакційною колегією відхиляються для публікації в цьому виданні.

Плагіат перед публікацією

Журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»» розглядатиме будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат буде виявлено редакторами, рецензентами або редакцією на будь-якому етапі до публікації рукописи - до або після прийняття, під час редагування або на етапі перевірки сторінки, редколегія сповістить автора(ів), запропонувавши автору(ам) або переписати текст, або точно процитувати текст і привести вихідне джерело. Якщо плагіат поширений, тобто, якщо більше 25% поданого тексту є плагіатом, стаття може бути відхилена, а установа / роботодавець автора повідомлені про це.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на основі ступеня плагіату, присутнього в рукописі: якщо < 25% плагіат - рукопис негайно відправляється назад автору(ам) для перевірки змісту, а якщо > 25% - плагіат - рукопис відхиляється без редакційної рецензії. Авторам рекомендується переглянути ті частини рукописи, які містять плагіат, і повторно її надіслати.

Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, а також оцінюється вручну.

Плагіат після публікації

Якщо після публікації буде виявлено плагіат, журнал буде проводити розслідування. Якщо плагіат виявлено, редакція журналу зв'яжеться з авторським інститутом і агентствами, що фінансують. Стаття, що містить плагіат, буде відзначена на кожній сторінці PDF. Залежно від ступеня плагіату, стаття також може бути офіційно відкликана.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право на відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів і/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщено біля основи кожної фігури.